Donateur worden

Machtiging Automatische Incasso donateur Dorpsarchief Lettele e.o.

Door het invullen en ondertekenen van dit formulier machtigt u  Stichting Dorpsarchief Lettele e.o. om 1x per jaar via automatische incasso uw bijdrage van uw bankrekening over te laten boeken.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Vul dit formulier in en lever het in bij het secretariaat aan de Kapelweide 10 te Lettele of scan het en stuur het aan info@archieflettele.nl.

Ondergetekende:

Achternaam:………………………………………………………………………………..

Voorletters:…………………………………………………………………………………

Adres:…………………………………………………………………………………………

Plaats:…………………………………………………………………………………………

Postcode:…………………………………………………………………………………….

Telefoonnummer:…………………………………………………………………………

E-mailadres:…………………………………………………………………………………

machtigt Het Dorpsarchief Lettele e.o. tot wederopzegging om met ingang van mei 1x per jaar de donateursbijdrage van € 12,50 te incasseren van onderstaand rekeningnummer.                                                                  IBAN nr:

Getekend te:                                                  Datum:            

Handtekening:

U kunt ook een eenmalige gift doen op nr: NL88RABO 0136409571 t.n.v. Stichting Dorpsarchief