Zandbelter Molen

Zandbelter Molen,Nr.237 op de kaart
Bouwjaar/eerste vermeldingsjaar 1852

Bij Linde 15 .

Deze molen is gebouwd in 1846 (met o.a. dennen uit de omgeving). De bouwer was kort voor gereedkomen der bouw overleden. Molen staat sinds 1924 stil en sinds 1973 zonder wieken. In 19.. werd bij de molen een woning gebouwd, nu Spanjaardsdijk 82. Hierin werd naast een woning ook een café opgericht.
De molen werd werd in de jaren 1990 tot woonhuis verbouwd, maar wel met het karakteristieke uiterlijk van een molen.

1847 Gerrit Jacob Lammers en Willemina Johanna Pessink (Molen verkocht aan Jannes Zandbeld, landbouwer. N.B. de grond was in 1839 aangekocht van de Gooijer Marke.)
1854 Jannes Zandbeld en Jenneken Mensink (I.v.m. een hypotheek groot f 8000.- Betreft Korenwind molen E 765, Huis en bakkerrij E 763, Huis en smede rij E 764 en huis en erf D 497, bewoond door Jannes Zandbeld.)
1878 Jan Dekker en Johanna Zandbeld
1882 Hendrikus Johannes Gerritsen en Willemina Meijer
1888 Wilhelmus Mulder (I.v.m. een hypotheek groot f 2800.- en f 400.-)
1893 Jan DekkerI.v.m. een hypotheek groot f 7000.-. (De molen werd in 1893 verkocht aan Hendrikus Johannes Gerritsen, landbouwer en molenaar.) (In boedelinventaris van Hr J.F.Kemps te Deventer).