Roudijk

Boerderij Roudijk; Nr. 276 op de kaart.
Bouwjaar/eerste vermeldingsjaar: 1660
Lettele 82 Doldermansweg.


bewoners van vroeger

1660 Gerrit Rouwendijck (Maandelijkse collecte –; Hoornbeesten f 3.12.0 )
1675 Gerrit Roudijck (Betaalt voor 2 vuursteden)
1715 Gerrit Jansen Roedijck (I.v.m. aankoop van land)
1720 Garrit Roudijck en Geertruidt Garrits (I.v.m. een hypotheek groot f 300.- op een kampje land.)
1728 Gerriot Janssen Roedijk  (eigenaren Everhard Kokman en Maria Judith Josina Glauwe  Verkoop aan de
pachter/bewoner)
1728 Gerrit Roedijk   en Geertruid Gerrits ( I.v.m. een hypotheek groot f 500.-)
1741 Garrit Roedijk Geertruid Garritsen (Zij transporteert de bouwerij aan (zoon) Jan Garritsen x Jenneken Jansen.)
1756 Garrit Rodijk  Geertruid Garritsen (Koper is Hendrik Huisintvelt x Grietjen Janssen.)
1797 Hendrik Rodijk  Maria Huisintveld (de mede eigenaren o.a. Jan Huisintveld, Janna Huisintveld en Reinder Huisintveld
of Polman verkopen een aandeel aan Maria Huisintveld x Hendrik Rodijk/ Roudijk.)

1896 Antonie Roudijk  Anna Oldenhof (Boedelscheiding en deling. Hij overleed op 21-01-1879; zij overleed op 30-11-1860)