Wichink- Schotwillems

Wichink-Schotwillems; Nr. 285 op de kaart.
Bouwjaar/Eerste vermeldingsjaar 1399.
Lettele 69 Oerdijk