Boerderij Klein Koerkamp

ca1920

nr. 279: Boerdeij Klein Koerkamp, 1399. Linde en Lettele.
Bewoners van vroeger en nu

  1. Jan en Fenna
  2. Hein Klein Koerkamp en Miene Huis in ’t Veld
  3. Willem, Jan, Klein Koerkamp
  4. Wilhelmus Klein Koerkamp en Gerarda Kolkman
  5. Wilhelmus Klein Koerkamp en Wilhelmina Steeneman
  6. Gerardus Klein Koerkamp en Gerdina Willemina Willemsen Schotgerrits
  7. Johannes Hutteman en Hendrika Klein Koerkamp
  8. Antonius Klein Koerkamp en Geertruida Huis in ’t Veld
  9. Teunis Albers en Geerttui Klein Koerkamp
  10. Johannes Kaverbelt en Maria Klein Koerkamp


95-collectie-rijsenburg-gedateerd-1333

Wij, Johan, bisschop van Utrecht bij Gods genade, berichten alle mensen die deze brief zullen zien of horen voorlezen, dat wij Ludcken Curcamp toestemming hebben gegeven [en met deze brief bevestigen wij dat] om de Meenweg die dwars door de Corencamp loopt en die van hem is, naar het oosten om de [Coren]camp te verleggen en daar voor eeuwig te blijven liggen. Dat kan hem en zijn nakomelingen noch door ons, noch door onze schout betwist worden. Voorts hebben wij hem en zijn nakomelingen voor eeuwig drie stukken land [in eigendom] gegeven waar hij de wolfspaden om heen leidde. Daar zal hij de wolfspaden doorheen leggen zoals hij gewoon was te doen en op alle mogelijke manieren zoals hem de Meyne Marbeneten die voorschreven drie stukken [land] dat gedaan hadden. Hierbij [waren aanwezig] heer Roderik, heer van Vorst, ridder en Zweder van Rechte, schildknaap. Als oorkonde daarvan en als bewijs van de waarheid hebben wij deze bezegeld met ons zegel. Getekend in het jaar Onzes Heren 1333 op Sint-Simonsavond [27 oktober].


Willem Klein Koerkamp, moeder Grada
Klein Koerkamp-Kolkman, Jan Klein Koerkamp