Boerderij Hietberg

Boerderij Hietberg, Nr. 152 op de kaart
Bouwjaar/eerste vermeldingsjaar: 1570.
Linde 38, nu Spanjaardsdijk

1520- Jacob ter Hytbrinck
1601- Wolbert op tenn Hiettberch
1709- Teunis Timmerman en Maria Hietberg
1730- Johannes Hietberg en Gerritje Daggenvoorde
1752- Derk Omerink en Berendjen Berendsen
            Berend Heetbarg en Hendrina Harmssen
1795- Gerrit Hietberg en Hendrina Dokters
1810- Berent Hietberg en Hendrika Marissink
1841- Zwier Hekkert en Frederika Hietberg
1891- Frederikus Hekkert en Aaltje Schrijver
1890- Willem Schrijver en Hendrika Roeterdink
1903- 1938 Willem Haverkamp en Gerarda Daggenvoorde
1989 Gebroeders Haverkamp
Huidige bewoners

De betekenis van de naam Hietberg is: een verhoogd stuk heideveld.
De vermelding van de bewoning van boerderij Hietberg door Jacob ter Hytbrinck komt uit het Schattings register van Salland wat dateert uit 1520. Als eigenaren worden  Johan en Gheryt ter Schuelenborch (onder Olst ?)genoemd. Het gaat hier om de betaling van 7 mudden rogge. Een mudde was toen een landmaat en wel zoveel land als met een mud graan bezaaid kan worden (40 aren).(bron: homepage André Dumont).
Opmerkelijk is dat dit gebied waar ook de Putmansweg en Hietbergerweg toebehoorden bij Averlo hoorde. Later is dit Linde geworden. Wellicht had dit te maken met de aanleg van het Overijssels Kanaal.