Brinkman

Brinkman; Nr. 286 op de kaart.
Bouwjaar/Eerste vermeldingsjaar 1601.
Lettele 67; Oerdijk
.

1601 Gayken ten Brincke (Verponding erve 5 mud)
1675 Gerrit ten Brincke (Betaalt voor 1 vuurstede.)
1681 Theunis Jansen ten Brincke  en Aeltjen Henricks (Zij overleden) (In 1698 beiden overleden )
1699 Tonis Brinkman en Aeltjen Henriks en Grietjen Harms (4 voor- en 4 na-kinderen)
1748 Wijte Brinkman en Hendrik Brinkman   (Volkstelling; 1 kind onder 10 jaar en 2 dienstboden)
1755 Wijte Brinkman ( Vrouw overleed 15-03-1751. Beslaglegging en Verkoop van de desolate boedel I.v.m. schulden.)
1764 Willem Klein Velde
1799 Lammert Brinkman ( eigenaar Reint Huisintveld)
1805 Hendrik Huisintveld en  Maria Scherpenzeel(I.v.m. een hypotheek groot f 400.- .Overdracht vond plaats op 2-01-1805.
1834 Hendrik Huisintveld en  Maria Scherpenzeel (Er is sprake van 2 huizen nl. in Letteler enk en Croddenhoek (de
Belte)??)
1865 Antony Diekman en Gerritdina Brinkman of Huisintveld (Zij maakt testament t.g.v. 2 inwonende dochters en aan zoon
Hendrik Diekman; hij krijgt de katerstede (mogelijk in Lettele)
1889 Hendrikus Dijkman en Maria Schoot (I.v.m. twee hypotheken groot f 2000.- en f 400.-)(Scheiding en deling.)
1920  Hendrikus Klein Koerkamp en Johanna Tibben