Verenigingen Lettele

-Lettele. Verenigingen (VL) *SECL
CAT          KAST    OMSCHRIJVING
VL SECL box 2.3   Kasboekje 1945-1958
VL SECL box 2.3   Kasboekje 1963-1968 + diverse aantekeningen
VL SECL box 2.3   Kasboekje 1968-1990 + diverse aantekeningen
VL SECL box 2.3   Notulenboekje 1966-1975
VL SECL box 2.3   Notulenboekje 1976- 1987
VL SECL box 2.3   Notulenboekje 1987-1992
VL SECL       2.5 Map met:
–                        -Tekst “In memoriam” I. Anders
–                        -Getuigschrift Dubbeltjes zoeken Riek Aarnink, 12-09-1945
–                        -SECL uitnodiging receptie 100 jarig bestaan 1898-1998
–                        -Wimpel S.E.C.L. 100 jaar SECL Dorpsloop Lettele 1898-1998
–                        -Brief expositie t.g.v. Lettele 100 Jaar een feest
–                        -Vragenlijst i.v.m. geschiedenis oranjecommissie/SECL
–                        -Opgave kinderspelen en programma 1987
–                        -Folders Kinder- en volksfeest/Kermis 1987, 1996, 1997, 1999, 2000,  2003, 2009, 2010, 2015
–                        -Brief “Een mooie kermis maak je samen” MKZ-jaar 2001
–                        -SECL vraagt vrijwilligers (2 x oproep)
–                        -SECL Paasvuur 1998, 2000, 2005
–                        -SECL Koninginnedag 1998, 2002
–                        -SECL Koetsentocht 30 april 1995 (met Canadese veteranen)
–                        -VL SECL DIG 1.5 Digitaal:
–                        -DIG 023 Video en DIG 023b omgezet op DVD:
–                        – Optocht en opening Kermis Lettele, augustus 2001 (door Harry Mulder)

Lettele Verenigingen (VL) *SPORT
CAT KAST OMSCHRIJVING
VL sport 2.3       Jubileum uitgave Voetbal Lettele 50 jaar 1932-1982
VL sport 2.3       S.V. Lettele Voetbalseizoen 1982-1983 (knipsels, uitslagen, foto’s)
VL sport 2.3       Voetbal vereniging Lettele
Club lied:           Wat een club is dat
–                   Clubblad v.d. sportvereniging Lettele, 1e Jaargang nr. 2+3
– Bewijs medische sportkeuring voor voetbalwedstrijden 16-6-1972
VL sport 2.3        Volleybal vereniging Feestgids 25 jaar; 1976-2001
VL sport 2.3        Tennisvereniging:
–                    Informatie voorjaar 1999
–                    Informatie voorjaar 2000
–                    Nieuwsbrief najaar 2000
–                    Uitnodiging feest 25 jaar tennis 2001

–   Lettele Verenigingen (VL) *OVERIG
CAT           KAST OMSCHRIJVING
-VL ABTB   2.3   ABTB:
–                      -Isidorus, Patroon ABTB 1917, omschrijving,
–                      -75 jaar ABTB, uitnodiging 7 oktober 1992
–                      -Notulen ABTB 1917
–                      -ABTB 75 jaar jubileum uitgave 1917-1992 (deels)
–                      -Aantekening diverse notulen ABTB
–                      -Ons Trekpaard, maandblad maart 1967, nr. 283
–                      -Deelnemers lijst + programma cursus dec 1959
–                      -Boerderij vakblad 100 jaar

VL Bosbaan 2.3   IJsclub de Bosbaan 2000

VL Muziek  2.3  Jubileumboekje 1978-2003 Fanfare Beatrix en Slagwerkersensemble Battle
VL Muziek  2.3  Muziekvereniging Beatrix:
–                  Jubileumboekje 1978-2003 Fanfare Beatrix en Slagwerkersensemble Battle
–                  Fanfare Beatrix is opgericht 20-09-1978
–                  Krantknipsel (foto) Fanfare Beatrix Lettele-Okkenbroek, officiële naam 1980
–                  Programma ‘Bloasmuziek’, Fanfare Beatrix en Majorettepeloton Lettele 2010
–                  Kerstconcert 17-12-1990
–                  Programma najaars concert
–                  Pater Brinkhof concert

VL Carnaval 2.3 Carnavalsvereniging “De Fienpreuvers” programmaboekjes 1981-1990
VL Carnaval 2.3 Carnavalsvereniging “De Fienpreuvers” programmaboekjes 1991-2000
VL Carnaval 2.3 Carnavalsver. “De Fienpreuvers” programmaboekjes 2001;2002 2006   t/m – 2013
VL Carnaval 2.3 Map met: Openingslied

VL JOL     2.3 Krantenknipsel talentenjacht JOL

VL EHBO   2.3 EHBO:
–             – 40 jaar EHBO uitnodiging 27 maart 1993
–              – Foto jubilarissen 12-4-1999

VL KMG     2.3 Katholiek Meisjes Gilde Lettele
–               -Clubboek leidsters KMG
–                Dankbrief en herinneringsboekje van het Gemeentebestuur Diepenveen
–                Aan Doortje Roesink voor hulpactie Hongaarse Vluchtelingen (1957)
–                RK Vereniging Handenarbeid (juni-aug. jaargang 1954) “Jeugd”
– “Zeg als het zomer wordt…”, practische wenken voor bivakleidsters
– Richtlijnen en suggesties, Katholieke Meisjes Gilde

VL KMG     PC    Foto’s Katholiek Meisjes Gilde Lettele door de jaren heen

VL Vogelver. 2.3  Vogelvereniging Ons Genoegen: Catalogus 2001
VL Vogelver. 2.3  Vogelvereniging Ons Genoegen: Catalogus 2004
VL Vogelver. 2.3  Vogelvereniging Ons Genoegen Uitgave 40 jaar 1963-2003
VL Vogelver. 2.3  Vogelvereniging Ons Genoegen 50 Jaar 1963-2013
VL Vogelver. PC  50 jaar Vogelvereniging (DIG overig 2000 tot . . . . Verenigingen)

VL Zij Actief 2.3  Vrouwenvereniging Zij Actief (v/h KPO)
–                – 50 jaar KPO jubileumkrant A3 1997 met oprichtingsnotulen 1947
–                – 55 jaar vrouwenvereniging Lettele KPO-Zij Actief, 2002 (2x A3).
–               – De Heraut (tijdschrift)
–                – Hulp aan SECL met Kermis 2000 en 2001: Afspraken bardiensten
–                – DVD “Sta even stil bij het werk van de vrouw” (KPO 1992)
–               -(bron: video van Annie en Gerard Walman)
–                -(met draaiboek op PC/DIG Ov/ HA Verenig)                                                                                                                                         –                 Boekje Eucharistieviering KBO lettele 29-04-1997

CAT KAST OMSCHRIJVING
VL Zang 2.3    Gemengde Zang “Voice Magna”, oprichting 1970 en notulen 1991 -2008
VL Zang 2.3    Gemengde Zang “Voice Magna”, notulen 1991 -2008
VL Zang 2.3    Gemengde Zang “Voice Magna”, notulen jaarvergadering 1991 -2008
VL Zang 2.3    Aanvraag subsidie Welzijnsprogramma gemeente “Voice Magna”

Lettele Verenigingen (VL) *ZWEMBAD
CAT       KAST OMSCHRIJVING
VL zwembad 2.3    Verzameling verslagen Instructiebad Lettele, door Henk Obdeijn;
–                – met foto’s
VL zwembad 2.3 Diverse mappen over actie oprichting zwembad en behoud zwembad.