Tekeningen

Tekeningen (TEK)
CAT    KAST  NO    OMSCHRIJVING
TEK     4               Diverse tekeningen:
–                  001   Plattegronden, en details van gevels, van pastorie en kerk in 1855
–                  002   Schets aanwijzende benodigde gronden bouw pastorie 1855
–                  003   Korenmolen “de Leeuw” bestektekening 1988
–                  004   Natuurlijke overgangen in het landschap, Gem. Diepenveen
–                          Aanmaak kaart 1973, wijzigingen 1975-1976
–                  007  Schets oude en nieuw situatie pastorie, architect Haket te Deventer
–                  007a Schets oude pastorie 1937, architect Haket (Deventer)
–                  008  Glas in lood pastorie in Lettele, schaal 1: 10 (Haket)
–                  009  Huisnummering Lettele en omgeving
–                  011  Fietspad Bathmenseweg, tussen Zand- en Soestwetering 1997
–                  012  Plankaart Lettele 1995
–                  013  Monument (t.g.v. 8ste bevrijdingslustrum) 1985
–                  014  Plan dierenweide (omstreeks 1975)
–                  015  Bestemmingsplan Kern Lettele 1960-1970
–                  015a Bestemmingsplan Kern Lettele, ingetekende plan Obdeijn 1972
–                  017  Kom Lettele 1974 afwateringsplan; A2 schaal 1:500
–                  018  Herziening uitbreidingsplan Lettele 1951, A3 schaal 1:2500
–                  020 Plattegrond en tekening gevels aanbouw doop en devotiekapel +verwarming RK Kerk Lettele
–                  021 Plattegrond sacristie en oostgevel RK Kerk Lettele, 1958
–                  023 Plattegronden A3 pastorie, 2000
–                  024 Plan verbouwing boerderij de Grote Brander, Familie Flierman, Okkenbroek
–                 025  Plattegrond met situatie bouw ca 1900-1920 en 1950 en 1976
–                         Erf en Boerderij Assink, Lettele 39,
–                        Tekening (2014) gemaakt door Jan Daggenvoorde,
–                 026   Kaart met ingetekende markeringspunten verdeling gronden/afsplitsing
–                         Boerderij Assink (Lettele 39) in de Borgelinkshoek (Ref-kaart 1882)(hoort bij 025)
–                 027  Plan tekening vernieuwing De Spil, september 2014
–                 028  Envelop met tekeningen Letteler Leide en vistrap (2008)
–                 029  Tekening uitbreiding sportzaal bij de Spil
–                 030  Woningbouwlocaties Lettele 2004-2014 (23-02-2004)kleur.
–                        Hoort bij bestemmingsplannen