Monumenten

Monumenten (MO)

Monumenten (MO)
CAT        KAST        OMSCHRIJVING
MO 001     1.3        Huis & Haard
MO 002     1.3         Achter de gevel
MO 003     1.3         Gemeente Diepenveen, gemeentelijke monumenten en dorpsgezichten
MO 004     1.3         Monumenten en archeologie; Nieuwsbrief 5/ sept. 2003/Gem. Deventer
MO 005     1.3         Werkmap Open monumentendag 2003
MO 006     1.3         Veiligheid in kerken; Beheer en gebruik van Monumentale kerkgebouwen
MO 007      1.3.        Referentieprojecten aannemersbedrijf Wesselink
MO 008      1.3        Monumenten onderhouden (monumentenwacht Nederland)
MO    HA     2.5        Hangmap Korenmolen de Leeuw
MO    HA     2.5        Hangmap met:
–                                Werkmap monumenten 2003
–                                Folder: “Waardering voor het erfgoed” in het Buitengebied (2x)
–                                Nieuwsbrief 5, monumenten en archeologie sept. 2003
–                                Programma monumentendag 2003 (2x)
–                                Gids open Deventer Monumentendag 2005:
–                                Religieus Erfgoed: Geloven in Monumenten
–                                Open Monumentendag 1997: programma, tentoonstelling en fietsroutes
–                                Bedankbrief gemeente open monumentendag 1997
–                               Monumentale schoolgebouwen 1997 + beschrijving scholen fietsroute
–                               Omschrijving havezaten, fraaie buitens A4
–                               Open Monumentendag 2000, Deventer stad van het zuiverste water
–                                Open Monumentendag 2003, ‘De Boer op’, fietsroutes Lettele Linde Oude Molen (3x)
–                                Historische Boerderijen Monumentendag 1997
–                                Kennis voor de praktijk van erfgoedzorg: thema 2004-2009, kennis 2009-2013
–                                Folder program opening Erfgoedfestival 12-08-2014
–                                Programma Open Monumentendag Deventer met vermelde monumenten
–                               13-08-2014
–                               Folder Nacht van Goud 13-08-2014
–                               Landschap, cultuurhistorische waarden buitengebied Deventer 25-11-2008
–                               Ansichtkaart “hoogwatersteen aan de Welle”
–                               Ansichtkaart “Herbert Dapper, de 3 haringen”
–                               Nieuwsbrief monumentenwacht, december 2009

MO   TEK      4         Tekening 013 Monument bevrijding in Lettele (oprichting 1985)