Kerk en Samenleving

Kerk en Samenleving, (KESA)
CAT             KAST     OMSCHRIJVING
KESA 001      1.3        Een mooi geloof; Katholieken in Salland
KESA 002     1.3       100 jaar H. Nicolaas in Lettele, 1894-1994
KESA 003     1.3        Beeld van een kerk, pentekeningen
KESA 004     1.3        In de kerk, onderrichtingen omtrent kerk en altaar
KESA 005     1.3        De kerk van Okkenbroek 1904-2004
KESA 006     1.3        Proces ombouw pastorie-parochiecentrum 1995 -1999- 2000
KESA 007     1.3        Informatie over kerk en kapel (infozuil)
KESA 008     1.3        Gids van de H. Nicolaasparochie
KESA 009     1.3        100 jaar Abdij Sion Cisterciënzer monniken in Diepenveen 1883-1983
KESA 010     1.3        Overzicht kerkgeschiedenis van Lettele 1809-1976
KESA 011      1.3        Katholiek Thuisfront Lettele (1948-1950) in ontwikkeling
–                                Ontstaan Katholiek Thuisfront Lettele
–                                Revue t.g.v. 1 jarig bestaan KTL, programma en lied
–                                 7 nummers van het contactblad “De Brug”
KESA 012     1.3       Religieus Erfgoed “Geloven in Monumenten “Open Monumentendag        (2005).
KESA 013     1.3        Wetten en bepalingen Nopens het Kerk- en Armbestuur 1823
–                                Afkomstig van de familie W. Zandbelt, Zandbelterweg 1                                                                                                                                                                                                    KESA  014     1.4.      100 Jaar Mariakerk Heeten
KESA  015     1.4.       Herinneringen Kindernevendienst 1977-2017
KESA  016     1.4       Plakboek Parochie Lettele 1988-2002

KESA   DIG    PC       Wetten en bepalingen Nopens het Kerk- en Armbestuur 1823
–                                   PC /2000 Digitaal overig/ HA Kerk en samenleving

KESA HA  2.5   Hangmap, waarin sub-map met:
*                       Documentatie van en over Pater Jan Brinkhof (Chili en Peru):
*                       Overweging in kerkviering (25-09-1969)over aanstaand vertrek naar Chili
*                       Krantenartikel gevangenschap na staatsgreep Chili (1973)
*                       Krantenartikel terug in Nederland na gevangenschap Chili (3-10-1973)
*                       Brief uit Peru (geplaatst in info-blad van de Oblaten van Maria)
*                       Foto’s parochie pater Jan 1986
*                       Brief van pater Jan aan de mensen in de gemeente Diepenveen(Courant   14-6-1995)
*                       Reisverslag Fam. Obdeijn-Lodeweges aan pater Jan in september 1997
*                       Krantenartikelen missiewerk Peru (diverse jaren)
*                       Krantenartikel lezingen pater Brinkhof.  Eucharistieviering 40 jarig priesterjubileum 2009
–                     Voorschrift Vasten en Onthouding, Aartsbisschop (1883-1895) P.A. Snickers
–                      Missae fundatae 1885-1903
–                      Brief RK Kerkbestuur over verplaatsen/verwijderen grafstenen
–                      Herdenkingsprentje priesterwijding Willy Zandbelt (1965)
–                      Vermanende tekst Pastoors van Salland over vieren v.d. bruiloft
–                      De meid van de Pastoor (2009); verhaal door Koster Hein Kleine Koerkamp
–                       De emigrant; Katholieke Centrale Emigratie Stichting (1972)
–                       Routebeschrijving Schuilkerkentocht 1993
–                       Kopieën Beeld van een Kerk (zie ook KESA 003)
–                       Felicitatiekaart bezoekersgroep
–                       Verjaardagskalender t.g.v. 100 jarig bestaan Nicolaaskerk (1940)  (basisschool)
–                       Feestprogramma jubileumjaar H. Nicolaasparochie 1993-1994
–                      Overzicht tentoonstelling Jubileumjaar 1993-1994
–                        Folder PCI Lettele-Bathmen-Okkenbroek 2004
–                       Mededeling verkoop bosgrond (2001)                                                                                                                                                                                                                                                                    –                Raalter Marsman, koster bij de Pausmis, 10 mei 1985 Streekkrant; krantenknipsel.
–                       De geschiedenis van onze kerk in Lettele (tekst 2012 Dorpsarchief in de Letter)
–                       Foto’s iconen schilderen in de pastorie Lettele
–                       Foto’s herenkoor Lettele 2005
–                       Puzzelplaat voor schoolkinderen jubileum 125 jaar Nicolaaskerk Lettele 2019
–                       Liturgie Huwelijksjubileum
–                       Huwelijksonderricht voor katholieke echtgenoten
–                       Boekje 50 jarig huwelijksfeest Bloemenkamp-Obdeijn 09-05-1983
–                       Boekje Priesterwijding Willy Rekveld
–                       Parochiegids v.d. H. Nicolaaskerk Lettele (2002)
–                       Boekje Avondwake (tot mei 2011)
–                        Bericht afscheid pastoor Weijs 10 juni 1999
–                       Brief onderscheidingen koor jubilarissen (2010)
–                       Berichtgeving parochie over het jaar 1996 met 4 pauselijke onderscheidingen
–                       aan Riky Westerbeek, Johan Groot Koerkamp, Richard ten Have en Piet Huijsmans.
–                       Administratie Ziekenbezoekgroep Lettele (Ouderen)
–                       Mededeling parochiebestuur 1998
–                       Agenda parochieavond 1998
–                       Welkomstlied inhalen Pastoor Scholten (13 april 1962)
–                       Program concert “Mystery” 12-06-1998
–                       Vereniging Begraafplaats Okkenbroek 2016
–                       Vrienden van de H. Nicolaas te Lettele: de geschiedenis van de kerk    in jaartallen
–                       Informatie over graven op het kerkhof (1930-1999)                                                                                                                         –                                                                                                         Envelopje met foto’s 2001 laatste bijeenkomst rond maandelijkse Mis Klooster Sion
–                        Krantenartikelen pastoor Harrie Zandbelt, pastoor Willy Rekveld,
Koster Hein Kleine Koerkamp, pastoor Weijs,
–                        Mapje met diverse vieringen en namen Allerzielen (div. jaren)

KESA  DIG   1.5   Digitaal:
–          DIG  051   DVD Hein van Mans mei 2008 (1 t/m 8)
–          DIG  046     CD Pelgrimage Mariet Beukers naar Santiago de Compostella (2002)
KESA  DIG   PC   “De meid van de pastoor”, verhaal door Hein Kleine Koerkamp. +           ( Dig Ov /HA KESA)
KESA  DIG   PC   Grafstenen, overzicht wettelijk vervallen (overledenen 1932-1944) +        (Dig/Ov HA KESA)                                                                                                                                       KESA  DIG   PC Kerkgeschiedenis Lettele KESA 010 (Digitaal ov HA Kerk en Samenleving)
KESA  DIG   PC   Ontstaan parochie Lettele (Digitaal Ov HA Lettele kopieën uit boek KESA 010)

Bidprentjes (BID)
CAT       KAST OMSCHRIJVING
BID   001  3.5   Map 1: A t/m
–                       Bidprentjes van echtparen bij elkaar in mapje,
–                        opgenomen onder naam van de echtgenoot
BID     Ov   4     Bidprentjes (kruisweg staties) in schilderijlijst,
–                        overlijden Wilhelmina Klein Swormink (PL026)