Geschiedenis

Geschiedenis (GS)
CAT KAST OMSCHRIJVING
GS 001   1.3      In de schaduw van de stad (1998) 1e deel (behoort bij 002 en 003)
GS 002   1.3      In de schaduw van de stad (1998) 2e deel (behoort bij 001 en 003)
GS 003   1.3      Kaart gemeente Diepenveen 1823 (behoort bij 001 en 002)
GS 004   1.3      Tussen Waag en Wezepe, fragmenten uit geschiedenis
GS 005   1.3      Paal en perk gesteld, grenswijzigingen schoutambt Kolmschate
GS 006   1.3      Van Hunnepe tot de zee, geschiedenis Waterschap
GS 006a 1.3      Het Waterschap Salland, geschiedenis, begrenzing en bestuur 1967
GS 007   1.3      Lettele al 100 jaar een feest 1898-1998
GS 008   1.3      De Zandbelt, A4 schrift door B.H.H. Mulder-Steman
GS 009   1.3      Kasboek Bouwbedrijf Piet en Frans Obdeijn 1927 – 1940
GS 010   1.3      Verzameling logo’s bedrijven Lettele
GS 011   1.3      De schoonheid van Salland, 100 jaar Rabobank Salland-Zuid.
GS 012   1.3      De Schallinckhaer van heideveld tot kerkdorp
GS 013   1.3      De verenigde gestichten,(Geschiedenis van Deventer, Gasthuizen
–                       – en hun landerijen)
GS 014    1.3      Gewoon Averlo en Frieswijk
GS 015    1.3      Historische Atlas van Deventer
GS 016    1.3      Rondom: een tocht door de tijd in Oude Molen
GS 017    1.3      De laatste melkbus
GS 018    1.3      Landgoed de Hoek en het ontstaan van de Sallandse Golfclub
GS 019    1.3      Eerste Nederlandse Cocosfabriek (1860-1969) Deventer/Diepenveen
GS 020    1.3      Diepenveense Tabak Centrale 1942- 1959
GS 021    1.3      Landschap en Cultuur in Deventer
GS 022    1.3      Fotogeniek Deventer 2008
GS 023    1.3      Diepenveen toen en nu
GS 024    1.3      Een eeuw bouwmaterialen aan de Snippeling 1895-1995
GS 025    1.3      Onder een dak, geschiedenis Diepenveens bestuur 1851-1988
GS 026    1.3      Afscheid van de gemeente Diepenveen 1895-1915
GS 027    1.3      Stad en land in nieuw verband
GS 028    1.3      De 150e verjaardag van het Overijssels Kanaal; geschiedenis
GS 029    1.3      Heino, een geschiedenis van mens en plaats (kopieën uit boek)
GS 030    1.3      Wording cultuurlandschap Salland, doctoraalscriptie
GS 031    1.3      Lettele een kern waar pit in zit; VWO-scriptie.
–                        Verandering van Lettele na de gemeentelijke herindeling
–                        Met geschiedenis en ontstaan dorp
GS 032   1.3       Kopie van de Marke cedule Gooijermarke(oorspronkelijk opgesteld in 1399)
GS 033   1.3       Lettele, ‘Oerspronkelijk’ Salland
GS 034   1.3       Rond en om Deventer, Stad en platteland in Zuidwest-Salland
GS 035   1.3       Deventer Jaarboek 2004, met op blz. 66 artikel over de Grote Kiekenbelt
–                         en op blz. 67 een artikel over de Kleine Kiekenbelt
GS 036   1.3       100 jaar Deventer geschiedenis
GS 037   1.3       Geschiedenis van Deventer, deel 1
GS 038   1.3       Geschiedenis van Deventer, deel 2
GS 039   1.3       Geschiedenis van de Coöperatieve stoomzuivelfabriek
–                         – “Vooruitgang” in Heeten (1917-1997)                                                                                                                                          GS 040a 1.3       ’t Oostermaet-De Slenk, beheersplan periode 1997-1999                                                                                                          GS 040b 1.3         De KNNV in het Oostermaet
GS 040c 1.3         Verslag van de werkzaamheden in het Oostermaet 1971-1981
GS 040d 1.3       De Slenk, natuurpareltje in het Oostermaet
GS 041   1.3.       Historisch Album Overijssel (foto’s)
GS 042   1.3.       “Maaltijd” over Korenmolen de Leeuw en Molenaar Tonnie Moes                                                                                         GS 043   1.3         Melk ventboekje winkel Harry en Sia Kleine Koerkamp
GS 044   1.3         Boodschappenboekje winkel Harry en Sia Kleine Koerkamp
GS 045   3.5         Kasboek Fam. Daggenvoorde, Oerdijk 121 (o.a. 1865-1882, 1920)
–                           -zie ook digitaal overig Geschiedenis
GS 046 3.5         Gebouw  CAVV, met bouwtekeningen gebouw 1947
–                          Zie ook digitaal HA Geschiedenis/Gebouwen Bathmenseweg 23a
GS 047 1.3.         De verdeling van de Gooijermarke, functioneren en ontbinding van een
–                          Sallandse Marke, doctoraal scriptie juni 1989 , Vincent Huis in ‘t Veld
GS 048 1.3.        Plaatselijk Belang Lettele-Linde-Oude Molen 1935-2010
GS 049 1.3.         Deventer Historie (ook over Lettele pagina 171)
GS 050 1.3         Verborgen schoonheid: De mooiste middeleeuwse boeken vormen
–                         -(uit de schatkamer van het stadsarchief en de atheneumbibliotheek)

GS  HA  2.5        “Hangmap met diverse gegevens geschiedenis Lettele
–                        Fotokopie kaart Gemeente Diepenveen (opgemaakt 1828)
–                        Kopieën telling 1795 ingezetenen Schoutambt Colmschate
–                        Staat der Pachten- en verponding (1835-1838) de Gooijermarke
–                        Kopie verschuldigde contributie Gooijermarke (1837)
–                        Kopie verschuldigde grondbelasting Gooijermarke (1840)
–                        Oude gebruiken en tradities in Lettele (tekst)
–                        Overzicht geschiedenis Lettele door dhr. Wichink
–                        Bedrijven uit het verleden (lijst)
–                        Krantenknipsel Bloembollenvelden in Lettele
–                        Ontwikkeling Lettele (jaartallen)
–                        Lijst met handtekeningen en beroepen inwoners Okkenbroek;(zie GS 026)
–                        Krantenknipsel: Lettele is niet veel veranderd
–                        Dekzandlandschap te Lettele (hfdst. uit onderzoek/scriptie school Velp)”

GS HA   2.5         Oudheidkundige/historisch verenigingen.
–                       “Hangmap : Nieuwsbrieven Historische Vereniging Diepenveen:
–                        2004: nr. 11
–                        2005: nrs. 12 + 13 (spreekwoorden en gezegdes en oud Diepenveen)
–                        2006: nr. 14
–                        2008: nr. 18 (tabak WO2, Sallandse spreekwoorden nr 7)
–                        2008: nr. 19 (feest 10 jarig bestaan 1998-2008)
–                        2009: nr. 20 en 21 (spreekwoorden en gezegdes)
–                        2010: nrs. 22 + 23
–                        2011: nr. 24
–                        2012: nrs. 26 + 27 Oude spoorlijnen en stations, boerderij het Loohuis.
–                        2013: nrs. 28 + 29
–                        2014: nrs. 30 + 31
–                        2015: nrs. 32 + 33 november
–                        2016: nr. 35
–           Overig:
–                       Oud Deventer nr. 29/2011
–                       Oud Bathmen no 4 2004 (“deSONT- spelling op pag 5)
–                       Oudheidkundige kring Bathmen 1998
–                       Brief HV Diepenveen 14-04-1999 oprichting
–                       Bezit van het vrouwenklooster Diepenveen
–                       IJsselacademie aan besturen historische verenigingen verslag 5-02-2001.
St. IJssellandacademie beleidsplan 2004-2007adressen
–                       Nieuwsbrief KNHM, boerderijen/ bomen
–                       Dienst regeling 31-05-1964 OAD
–                       Krant: Gewoon Averlo en Frieswijk. Geschiedenis in boek opgetekend
–                       Nedersaksisch taalgebied. Krant stentor binnenland 1-03-2012.
–                 Verklaringen dorp- en buurtschapsnamen, uit steden en dorpen Overijssel”
–                       Prentbriefkaart Oude Bergkerk met bruggetje over de gracht
GS DIV  4      “Oude gebruiken
–                        Ode aan het landleven, krantenknipsel oude gebruiken
–                        Leven op het platteland, krantenknipsel oude gebruiken
–                        Huis- tuin- en keukengerei 1955” krantenknipsels