Gemeente/provincie

Overheden Gemeente (OVH GEM)
CAT KAST OMSCHRIJVING
GEM HA 2.5.  Hangmap 1 Gemeente Diepenveen:

–    Ballade van een executieplan, Actie comité Inspraak Burgerij Diepenveen 1972
–    De Groene Diepenveense Koerier 1972
–    Uitnodiging audiëntie Hr. Oudenhoven in het provinciehuis 1980
–    Tekening met natuurlijke overgangen
–    Oproep spreekrechtavond Dorpshuis Diepenveen, met auto’s tractoren 15-10-1998
–    Nieuwsbrief 1 en 2 gemeente Diepenveen en Deventer, naar verkiezing 28-10-1998
–    Nieuwsbrief 3 gemeente Diepenveen en Deventer, ”Spoorboekje”
–    Spreekbeurt over de vier kerkdorpen
–    Plan oprichten VVV in de gemeente Diepenveen
–    Notulen werkgroep recreatie gem. Diepenveen 1995
–    Brief Henk Obdeijn voordracht “de gemeente van het jaar 1992”
–    Sticker “Stichting tot behoud van de landelijke gemeente Diepenveen”
–    Buitengewone raadsvergadering (opheffing Diepenveen) 1998
–    Notulen start Stichting Korenmolen “de Leeuw” 〈 ontbreekt 〉
–    Programma afscheid gemeente Diepenveen 1998
–    Repliek op memorie van antwoord, grenswijziging 1972
–    Omschrijving spoorstation Diepenveen, spoorwegmij. OLDO
–    Omschrijving pastorie tuin Diepenveen, foto Harry Mulder
–    Huisnummering buitengebied 1998 (krantenknipsel en folder)
–    Kameramendement gemeentelijke herindeling 1997-1998
–    Kieslijst CDA lijst 1 gemeenteraad 1986
–    Omschrijving Gooiermarke krantenbericht 1982
–    Kranten artikel: Zes Burgemeesters, een stadsgewest en toekomst 1992

OVH  GEM HA 2.5 Hangmap 2 Gemeente Diepenveen:
–    Bestemmingsplan N348 Voorontwerp
–    Bestemmingsplan Lettele 1997 met kaart A3 2x
–    Bestemmingsplan Lettele Dorp 1997 (gedeeltelijk kopieën)
–    Bestemmingsplan buitengebied gemeente Diepenveen 1994
–    Structuurplan, woningbouw enquête, hindercirkels, bouwlocatie 1989
–    Gerard Oosterwechel, loco burg. gem. Diepenveen (Digitaal foto’s 2000 tot-)
–    Mevr. Crommelin, Oud Diepenveen (zie GS HA nieuwsbrief 13 Hist. verenigingen)
–    Reactie en Commentaar op de nota landelijke gebieden, 1977
–    Voorschriften bestemmingsplan Buitengebied, oktober 1985
–    Toelichting bestemmingsplan Buitengebied, oktober 1985
–    Landschapsstructuurstudie, voorbereiding bestemmingsplan buitengebied 1976
–    Kaarten beh. bij de voorschriften en toelichting bestemmingsplan buitengeb. 1976
–    Landbouw in de gemeente Diepenveen 1980, buitengebied 1985
–    Bezwaar door bewoners Korenkamp 1 op uitbreiding plan Korenkamp 2

OVH  GEM HA 2.5 Hangmap 3 Gemeente Diepenveen:
–      Structuurvisie
–      Bestemmingsplan buitengebied Diepenveen 1994

OVH  GEM HA 2.5 Hangmap 4 Gemeente Diepenveen:
–     Gemeentelijke herindeling voorlopig standpunt Deventer1996
–     Bestemmingsplan kern Okkenbroek 24-10-1995
–     Voorlopig standpunt gemeentelijke herindeling 1996
–     Vaststelling gemeentelijk herindelingsplan 1996 Deventer Diepenveen Bathmen
–     Algemene subsidieverordening welzijn gemeente Diepenveen 1992
–     Bijzondere subsidieverordening welzijn gemeente Diepenveen 1992
–     Werkplan Welzijn gemeente Diepenveen 1992
–     Nieuwe algemene plaatselijke verordening, gemeente Diepenveen 1990
–     Nota van doelstellingen en uitgangspunten welzijnsbeleid 1991
–     Welzijnsprogramma, aanvraag 1990
–     Werkplan Welzijn 1994 en 1998
–     Brief Diepenveen en Deventer over woningbouw Steenbrugge
–     Verordening voor woningzoekenden en toewijzing huurwoningen
–     Nieuwe stelsel woonruimte verdeling
–     Omschrijving economisch en of sociaal gebonden Diepenveen
–     Zaal accommodatie gemeente Diepenveen rond 1980
–     Uitnodiging Laatste Nieuwjaarsreceptie 1998
–     Brief van Stichting Diepenveen Promotie mei 1994
–     Folder oproep hoorzitting 1997 gemeentelijke herindeling
–     Jaarverslag SJGD 1989 en 1991

OVH GEM 2.4  Nieuwsbrieven en uitgaven Vitaal platteland
OVH GEM 2.4  Structuurschets Colmschate 1974; Openbare werken Deventer
OVH GEM 2.4  Concept bestemmingsplan Kern Lettele 1995
OVH GEM 2.4  Bestemmingsplannen kern Lettele
OVH GEM 2.4  Structuurvisie natuur en landschapsbehoud, maart 1977
OVH GEM 2.3  Gidsen: 1983; 1984; 1988; 1989; 1993; 1996; 1997; 1998; 1990; 1994
–                     2002-2003
OVH GEM 2.3  Gemeentegids: Deventer en Diepenveen, een nieuwe gemeente 1999
OVH GEM 2.3  Diepenveens Burgerblad 1956/1 en 1956/2
OVH GEM 2.3  Politiewijzer 1999; 2000-2001

OVH GEM wijk 2.3 Gidsen: St. Jeugdwerk/Raster/ Sociaal Cultureel Werk
–                      1989-1990; 1994-1995; 1998-1999; 1999-2000; 2000-2001; 2001-2002;
OVH GEM wijk 2.3  Gidsen: Seniorenwerk 1992
OVH GEM wijk 2.3  Informatiegids voor ouderen 1999
OVH GEM wijk 2.3  Wij Deventer: Eerste resultaten
OVH GEM wijk 2.3  Digitaal: 001a: DVD Kinderdagkamp St.Jeugdwerk
OVH GEM       1.5   Digitaal: 030a DVD afscheid burg. James van Lidth de Jeude 10-06-2007
OVH GEM PC       Zet Deventer op de kaart impressiekaar                                                                          (DIG Ov 2000- HA Gemeente Deventer)                                              OVH GEM PC     Lintjesregen t.g.v. Koninginnedag 2012; (DIG Ov 2000- HA Koninklijk huis)
OVH GEM PC     Getrouwd drie gezinsleden, bericht Deventer courant 2 juni 1882
–                      -(DIG Ov 2000- HA Gemeente Diepenveen)
OVH GEM PC     Aanleg wegen omgeving Okkenbroek (DIG Ov 2000- HA Gemeente Deventer)

Overheden Provincie (OVH PROV)
CAT          KAST OMSCHRIJVING
PROV HA 2.5     Hangmap met:
–         Kiezerslijst Kandidaten 1995
–         Rijksarchief Overijssel, folder 1995
–         Vastgesteld bestemmingsplan “Bedrijvenpark Linderveld” 2005
–         Informatie aanleg N348, nummer 6, 2004
–         Boekje informatie, provincie Overijssel, Engelse vertaling
–         Fietsroute 2 in centraal Salland, Poggebelt fietstocht
–         Marken route, fietsroute 4 met omschrijving Salland en de Marken
–         Krantknipsel 8-3-93: Mist rond Salland trekt op (A3)
–         Krantknipsel 10-2-98: Heiligdommen in Gelderland en Overijssel
–         Krantknipsel 20-2-99: geschiedenis Overijssel moet worden herschreven (A4)
–         Kaart en omschrijving rondweg Heeten N332 (zie ATKA DIV/025
–         Identiteit Overijssel 2009 krantenknipsel (digitaal)
–         Beroep ontgronding (Linderplas)
–         De Vrijwilliger in Overijssel, zomer 2011
FO 007 4 Satellietfoto Provincie Overijssel 111986