Atlas en Kaarten

ATKA     Atlas en Kaarten

Cat.         kast  omschrijving

ATKA 001 1.2  Landschappen in Overijssel
ATKA 002 1.2  Luchtfoto atlas Overijssel 1:14000 Uitgave 12 provinciën
ATKA 003 1.2  Topografische DUBBEL ATLAS 1868-2007,
ATKA 004 1.2  Atlas, 17 Nederlandse Provinciën 1660 “De Vijerighe Colom”
ATKA 005 1.2  Geografische analyse Lettele
KAARTEN   4
001       Trekkershutten Overijssel
002       Poepplattegrond gemeente Deventer (uitgave 2003)
003       Wegenkaart van Nederland, Topografische Dienst, Militaire Editie 1999
004       Gem. Diepenveen Plattegrond + straatnamen register 1997
005       In A3 Map :
–                  Kaart Gemeentegrenzen 2003, nieuwe Gemeente Deventer (zie ook 046)
–                  Kopie Kaart Wechelerveld en Bathmen (zie 005 a en 005b)
–                  2 Kopieën uit Hottinger Atlas, Raalte en Heeten
–                  1 Kopie uit Hottinger Atlas, Deventer-Wechele en buurschappen ten N. van Deventer (zie ook 032 B)
–                   Kaart Waterschap Groot Salland: omslagklassenverordening 1997
–                   Kopieën stafkaarten: Hoogewegen-Lettele, in kleur en zwartwit
–                   Raalte-Heino, in kleur
–                   Deel stafkaart 33 E omgeving Twello, zwart-wit A3
–                   Kopie kaart Nederland, 7 Provinciën (1795)
–                   (Uitgave als reclamekaart van ‘de Pannenkoekenbakker’)
005a       Kaart Bathmen, nr. 395, uitgave 1915
005b       Kaart Wechelerveld, nr. 376, uitgave 1917
005c       Kopie Kaart Wechelerveld en Bathmen op karton
006         Stafkaart 27 Oost, Heerde (1986) (Deventer-Schalkhaar-Lettele-Okkenbroek-Heino)
007         Stafkaart 27H Heeten, (1998) (Schalkhaar-Lettele-Okkenbroek-Heeten)
008         Stafkaart 33F Gorssel, (1999) (Eefde-Deventer-Harfsen-Bathmen-Gorssel)
009         Kaart gem. Diepenveen 1970, gegevens inwoners,organisaties per dorp enz.
010         ‘Reiskaart’ Gelderland – Overijssel 1943
011         Kaart Salland natuurlijk Gastvrij, uitgave 2004
012         Boerderijnamen-kaart Gemeente Diepenveen (1998) (op karton).(+013+
013         Registerkaart boerderijnamen, hoort bij 012
014         Gemeente plattegrond Deventer (deels) 2003
016         Regiokaart Noordwest Overijssel 2000
017         Structuurschets De Vijfhoek 1994
018         Kaart van de gemeente Diepenveen (5 kerkdorpen) (kopie)
019         Oude kaart Overijssel-Duitsland, 1990 (A3 in sepia)
020         Kopie kaart 019, groot formaat in zwart-wit
021         Landgoederenkaart Overijssel
022        Waterwegen Salland A3, watervoorziening Espelo kaart 1989
023        Kaart met straten en wandelroutes gemeente Diepenveen, (vóór 1990)
024        Kaart gemeente Raalte 1998
025        Kaart Heeten rondweg N332
026        Kaart Gemeente Diepenveen Sectie E Linde 1832 (getekende kopie T. Mulder 1994)
026a      Kaart Gemeente Diepenveen Sectie H 1823
027        Kaart ‘Kompas van Europa’ met bezette gebieden (vermoedelijk 1941);
028        Kaart Gemeente Diepenveen, Samenvattende indeling landschappelijk oogpunt 1975
029        Kaart aanduiding Buurtschap Linde, 2001
031        Kaart met stratennamen gemeente Diepenveen 1983
032        Oude kaart Overijssel Transiselania Dominium
032a      Kopie van oude kaart, gebied Doesburg tot Wijhe en oostelijk achterland,
Deel 23 uit de Nouvelle carte de La Hollande
032b       Kopie uit de Hottinger Atlas, Deventer-Wechele en de buurschappen ten N van Deventer (kleine kopie in KA 005)
032c      Overzichtskaart Olst-Deventer- Heeten, + kopieën
032d      Overzichtskaart Zuid Salland en Gorssel
032e      Kopie uit de Hottinger atlas, omgeving Bathmen
033       Kaart gemeente Diepenveen 1823 + kopie (zie ook GS 003)
033a      Bewerking kaart 033, met aanvullende informatie
033b      Kaart Gemeente Diepenveen ± 1860
033c      Kaart gemeente Diepenveen en Bathmen uit ± 1860
033d      Kaart omgeving Deventer met aanduiding stadsweiden en buitengebieden
034       Arrondissementsindeling Overijssel (uit album voor de aardrijkskunde)
034a      Ommezijde van kaart 034: Overijsselse Bibliotheken
035       Kaart Diepenveen, gemeente grens wijziging 1960 + kopie
036       Kaart prov. Overijssel 1986, satelliet opname in grijswaarde
037        Kaart bestemmingsplan Buitengebied 1983 nr. 5
038        Kaart bestemmingsplan Buitengebied 1983 nr. 6
039        Kaart gemeente Diepenveen,+ kopieën, ook in koker kast 7
040        Kaart Koerkampshoek en kerk 1894; uittreksel uit kadastrale plan met
–             ingetekende kerk situatie uit 1856
041        Salland het Natuurlijke Landschap, waterschap, 1996
044        Kaart-Nederland Oost-Indië 1877
045        Kaart Indonesië 1947
046        Kaart Gemeentegrenzen 2003, nieuwe Gemeente Deventer
047        Grenskaart Gemeente Diepenveen 1982 C + A B kopieën
048        Plankaart grenswijziging Gemeentes Deventer en Bathmen
049        Tracé N 348 Gedeelte Deventer-Raalte
050        Uittreksel kadastrale plan Het Linderveld (bij de Hoogewege) 1945
051        Stafkaart met RD punten Overijssel 1990, A0 (Rijksdriehoekmetingen)
052        Kadasterkaart 1832 Sectie G Elmerink 2e blad, sectie E Linde 3e en 4e blad
052a      Kadasterkaart 1832 sectie G Elmerink 2e blad, geplastificeerd
052b      Kadasterkaart 1832 sectie E Linde 3e blad, geplastificeerd (+ groot formaat)
052c       Kadasterkaart 1832 sectie E Linde 4e blad, geplastificeerd (+ groot formaat)
052d       Kadasterkaart 1832 overzicht alle secties Gem. Diepenveen, A4 formaat
052e       Kadasterkaart 1832 sectie E Linde 3e en 4e blad
053        Uittreksel Kadasterkaart 14-11-1945 sectie E en F
054        Kaart Gemeente Diepenveen (jaartal onbekend)
055        Gedetailleerde kaart gebied Diepenveen, Deventer, Bathmen, Gorssel 1974
056        Gemeente Diepenveen overzichtskaart, na 1980
057        Topografische kaart 2017 Lettele e.o., in koker kast 7                                                                                                                                                                                                                              058        Topo kaart Lettele e.o. 1858 op canvas (zie ook DIG ov Kaarten)
059        Topo kaart Lettele e.o. 1915 op canvas (zie ook DIG ov Kaarten)

CAT   KAST   OMSCHRIJVING

ATKA DIG PC *Digitaal ov 2000/HA Kaarten (scans):
–                  *Gemeente Diepenveen sectie kaarten 1823 >Ortele
–                  *Topografische stafkaarten, Bonnebladen:
–                  * Bathmen (nr. 395) uit 1911
–                  * Deventer (nr. 394) uit 1911
–                  * Diepenveen (nr. 375) uit 1911
–                  * Raalte (nr. 357) uit 1912
–                  * Wechelerveld (nr. 376) uit 1917
–                  *Topografische stafkaart (deels)
–                  * 1850 Koerkampshoek
–                  * 1905 Borgelinkshoek, deel uit nr. 395 kaart Bathmen

–                    Kadaster HISGIS:
–                  * Daggenvoorde-Grote Brander en  Oude Molen
–                  * Waterstaatkundige kaart Waterschap 1990
–                  *Stad Deventer 1939; in 2 delen
–                  *Wandelroutes: Gemeente Deventer (uitg. Saxion Hogeschool IJsselland).

–         PC     Archief Lettele/Kadaster 1832
–                     Printbestanden kadastrale atlas Overijssel 1832   (zie ook CD 068)
–           PC     Archief Lettele/kadaster 2017
–                     Toponiemenkaart 2017

ATKA  DIG   1.5   DVD in box: kadastrale atlas Overijssel 1832; printbestanden(068 in box)

–                    1.5 CD rom met kaarten behorende bij Besluit zand en lössgronden, 2001 (068a)