Agrarisch

CAT KAST OMSCHRIJVING
AG 001          2.4    75 jaar ABTB Lettele, 1917 – 1992
AG 002          2.4    In het spoor van kruis en ploeg, 50 jaar ABTB 1917-1967
AG 003          2.4    Een aardse geschiedenis. De ABTB 1917-1997
AG 004          2.4    De boer op in Overijssel, 1988
AG 005          2.4    Ordner map verzameling “Ontginning” maandblad KNJBTB 1952-1961
AG 006          2.4    Ordner map verzameling “Ontginning” maandblad KNJBTB 1963-1966
AG 007/01   7.2    Register M.R.IJ. ingeschreven runderen fokvereniging Lettele
AG 007/02   7.2   Register Fokvereniging Lettele runderen I 1947-1968
AG 007/03   7.2   Register Fokvereniging Lettele runderen II 1958-1962
AG 007/04   7.2   Fokregister Fokvereniging Lettele voor koeien deel I
AG 007/05   7.2   Fokregister Fokvereniging Lettele voor koeien deel II
AG 007/06   7.2   Fokregister Fokvereniging Lettele voor stieren I 1949-1960
AG 007/07   7.2    Fokregister Fokvereniging Lettele voor stieren II 1954-1964
AG 007/08   7.2   Fokregister Fokvereniging Lettele voor stieren III 1964-1975
AG 007/09   7.2    Fokregister voor koeien. MRIJ deel 2 pag. 80 t/m 152
AG 007/10    7.2    Fokregister voor koeien. MRIJ deel 3 pag. 153 t/m 225
AG 007/11    7.2   Fokregister voor koeien. MRIJ deel 4 pag. 226 t/m 300
AG 007/12    7.2    Fokregister voor koeien. MRIJ deel 5 pag. 301 t/m 375
AG 007/13   7.2   Fokregister voor koeien. MRIJ deel 6 pag. 376 t/m 399
AG 008          2.4    Reglement van de ‘vereniging’  R.K. Jonge boerenbond (Aartsdioceaaan)                                                                                                                                                                        AG 009         2.4  101-jarig bestaan CAVV Zuid-Oost Salland
AG 010         2.4   Notulen Landbouwschap 1974-1993
AG 011         2.4.   Fotoboek 75 jaar ABTB (1992
AG                 2.4    Folder Issala en artikel “Agrarisch Natuurlijk”
AG                 2.4    Map ruilverkaveling
AG HA          2.5    Hangmap ruilverkaveling:                                                                                                                                                                                                                                                                 –                             Informatie Lettele-Okkenbroek vanaf 1972
–                           Kaart Lettelese leidingen 1971
–                           Ontwerpplan van wegen en waterlopen 1976
–                           Map met notulen, verslagen en rapporten 1975 – 1977
–                            Rapport voor de Ruilverkaveling Lettele Okkenbroek 1977
–                            Krantenknipsel “Zandwegen dit jaar nog verhard”
–                            Ruilverkavelingskrant 1977, uitgave voorbereidingscommissie
–                             Ruilverkavelingskrant 1977, inspraak resultaten
–                            Rapport ruilverkaveling Salland-Oost 1970
–                            Rapport ruilverkaveling Bathmen 1979AG  DIG     1.5      Diverse digitaal op CD/Video:
DIG    036  DVD    “Sikkels blinken, sikkels klinken” door Roosdorp (1942)
DIG    036a DVD  “Sikkels blinken, sikkels klinken” door Roosdorp (6 delen)                                                                                                        (toelichting op DIG Overig 2000- HA/Assinksteeg 4)