Een levende geschiedenis

Het woordje archief heeft vaak een duf en stoffig imago, maar ik kan u verzekeren dat het Dorpsarchief Lettele absoluut niet saai is. Integendeel: het leeft! En dat is ook onze bedoeling, want één van de doelstellingen van het Dorpsarchief is om de geschiedenis van Lettele levend te houden voor volgende generaties. Daarvoor halen we regelmatig een aantal boeken, foto’s of documenten uit de kast. Soms zijn zaken niet geheel duidelijk en gaan we te rade bij een wat oudere dorpsgenoot.
Ik neem u 70 jaar mee terug in de tijd. In 1946 vertrokken de eerste jongens uit Lettele (en Linde) als dienstplichtigen naar Nederlands-Indië. Om hen vanuit de parochie te steunen werd in 1948 het Katholiek Thuisfront Lettele opgericht. Bij het eenjarig bestaan van het Thuisfront werd er een revue gehouden. De opbrengst van de kaartverkoop werd besteed aan spullen (zeep, sigaretten, chocola en ander snoepgoed) die naar de jongens op Java en Sumatra werden gestuurd.
Aan deze revue deden ongeveer 40 personen mee en het is een ware happening geweest.
Er waren maar liefst vier voorstellingen in de Oude School, die al de functie van parochie- en verenigingshuis had.
Voordat het zover was kwam er nog heel wat timmer- en schilderwerk aan te pas, want er moest een nieuw toneel gemaakt worden. En op geheel Lettelese wijze werd dit toen ook al gedaan door allemaal vrijwilligers. De verrichte werkzaamheden werden in een prachtig cabaretzang door meester-dichter en voordrachtkunstenaar Jan Bril uit Okkenbroek bezongen. Vorig jaar kreeg ik de tekst en het programma van Rita Wiggers-Obdeijn. Zij was een van de danseressen in de revue.
Hieronder 2 coupletten uit het bewuste nummer.

Van Oldeniel de Timmerman, hier in ’t dorp bekend.
Die werkte vele avonden en ’t kostte ons geen cent.
En Henk en Theo Obdeijn waren ook steeds in ’t gebouw.
Jan Deten uit de Dijkerhoek die hielp hun heel getrouw.
En zat er een van allen met de handen in ’t haar
dan sprong vlug Anton Scholten bij en ’t was zo voor elkaar.

Ook Henk en Theo’s Vader, hier bekend als Frans en Piet
deden een duit in ’t zakje, over geld praatten ze niet.
Bernard ten Bulte opperman, en meester Huizinga
die zaagden, zwoegden, zweetten, heus zo waar als ik hier sta.
Daags leerde Meester met veel vlijt de kinderen van z’n klas
en ’s nachts dan droomde hij dat ie ‘n echte vakman was.
Wilt u meer weten over de jongens in Indië, het Katholiek Thuisfront Lettele en de rest van het lied:
u bent elke dinsdagmorgen welkom op het Dorpsarchief.
Hebt u aanvullingen op dit verhaal, vragen of kent u bijzondere gebeurtenissen, kom gerust eens aan of neem contact met ons op via de website van het Dorpsarchief.
Samen met u kunnen we de geschiedenis van Lettele levend houden.

Door José Disselhorst