Agrarisch

(AG) Agrarisch
CAT KAST OMSCHRIJVING
AG 001       2.4    75 jaar ABTB Lettele, 1917 – 1992
AG 002       2.4    In het spoor van kruis en ploeg, 50 jaar ABTB 1917-1967
AG 003       2.4    Een aardse geschiedenis. De ABTB 1917-1997
AG 004       2.4    De boer op in Overijssel, 1988
AG 005       2.4    Ordner map verzameling “Ontginning” maandblad KNJBTB 1952-1961
AG 006       2.4    Ordner map verzameling “Ontginning” maandblad KNJBTB 1963-1966
AG 007/01  2.4    Register M.R.IJ. ingeschreven runderen fokvereniging Lettele
AG 007/02  2.4    Register Fokvereniging Lettele runderen I 1947-1968
AG 007/03  2.4    Register Fokvereniging Lettele runderen II 1958-1962
AG 007/04  2.4    Fokregister Fokvereniging Lettele voor koeien deel I
AG 007/05  2.4    Fokregister Fokvereniging Lettele voor koeien deel II
AG 007/06  2.4    Fokregister Fokvereniging Lettele voor stieren I 1949-1960
AG 007/07  2.4    Fokregister Fokvereniging Lettele voor stieren II 1954-1964
AG 007/08  2.4    Fokregister Fokvereniging Lettele voor stieren III 1964-1975
AG 007/09  2.4    Fokregister voor koeien. MRIJ deel 2 pag. 80 t/m 152
AG 007/10  2.4    Fokregister voor koeien. MRIJ deel 3 pag. 153 t/m 225
AG 007/11  2.4    Fokregister voor koeien. MRIJ deel 4 pag. 226 t/m 300
AG 007/12  2.4    Fokregister voor koeien. MRIJ deel 5 pag. 301 t/m 375
AG 007/13  2.4    Fokregister voor koeien. MRIJ deel 6 pag. 376 t/m 399
AG 008       2.4    Reglement van de ‘vereeniging’ R.K. Jonge boerenbond (Aartsdioceaan)
AG             2.4    Folder Issala en artikel “Agrarisch Natuurlijk”
AG             2.4    Map ruilverkaveling
AG HA        2.5    Hangmap ruilverkaveling:
–                        Informatie Lettele-Okkenbroek vanaf 1972
–                        Kaart Lettelese leidingen 1971
–                        Ontwerpplan van wegen en waterlopen 1976
–                        Map met notulen, verslagen en rapporten 1975 – 1977
–                        Rapport voor de Ruilverkaveling Lettele Okkenbroek 1977
–                        Krantenknipsel “Zandwegen dit jaar nog verhard”
–                        Ruilverkavelingskrant 1977, uitgave voorbereidingscommissie
–                        Ruilverkavelingskrant 1977, inspraak resultaten
–                        Rapport ruilverkaveling Salland-Oost 1970
–                        Rapport ruilverkaveling Bathmen 1979

AG  DIG   1.5      Diverse digitaal op CD/Video:
DIG        036 DVD “Sikkels blinken, sikkels klinken” door Roosdorp (1942)
DIG        036a DVD “Sikkels blinken, sikkels klinken” door Roosdorp (6 delen)
(toelichting op DIG Overig 2000- HA/Assinksteeg 4)