11 November: Open huis Archief Lettele

Zaterdagmiddag 11 november 2017 zal het archief een presentatie organiseren van verzamelde informatie over de geschiedenis van Lettele.
– Hoe zag Lettele er vroeger uit?
– Wie woonden er in Lettele en wat deden ze zoal?
– Lettele tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Tussen 13.30 en 16.30 uur kunt u herinneringen ophalen bij het zien van heel veel foto’s,verhalen en gebruiksvoorwerpen in het ‘Kulturhus De Spil’

U bent van harte welkom.

Activiteit

Het archief van Lettele

 

Elke dinsdagochtend om 10 uur is er koffieochtend in de Spil. De bewoners van Lettele kunnen dan met elkaar koffiedrinken en ook het archief bezoeken. Je kunt dan binnenlopen met vragen over vroegere familie of het ontstaan van een speciale boerderij of verdwenen gebouwen; kortom alles over de historie van Lettele. De medewerkers van het archief staan je met raad en daad bij.

Ook worden er koffieochtenden georganiseerd door het archief met een speciaal thema. Zo konden er op 21 maart oude fotoalbums bekeken worden. Veel mensen herkenden familie van vroeger en gaven aanvullende namen van mensen op de foto, die nog niet bij het archief bekend waren.

Op 9 mei werden er stukjes oude films vertoond van wat er allemaal komt kijken bij het veredelen en oogsten van graan. Ik, stadsmens, had geen idee, maar voor de aanwezigen was het heel herkenbaar en verhalen van vroeger kwamen boven.

Victor Munster toonde een apparaat, wat achtergelaten is door Schepers, de vorige bewoner van Oerdijk 186. Hij had geen idee waarvoor het diende. Het apparaat komt uit het bedrijf van Fijn Mechanische Industrie van Becker & Sons NV te Brummen. Antoon Bouwmeester bleek er gewerkt te hebben, maar ook hem was het apparaat onbekend. Er werd druk overlegd en gekeken wat de mogelijkheden ervan waren, maar men kwam er niet uit. Ik hoorde dat mensen thuis zelfs zijn gaan googlen. Victor kreeg later een mail van Jan Kommerkamp, die het apparaat herkende van zijn oude werk. Het blijkt een apparaat te zijn om vocht te meten in graan om te bepalen of het graan nog gedroogd moest worden tegen de schimmel of dat het meteen opgeslagen kon worden. Tegenwoordig gaat dat allemaal digitaal. Weer is een stukje historie ontrafeld.

Het was weer een zeer geslaagde ochtend. De medewerkers van het archief zijn van plan vaker op de koffieochtenden op dinsdag te laten zien wat het archief zoal in huis heeft aan films, foto’s, aantekeningen enz.

Deze ochtenden worden bijtijds bekend gemaakt.

 

Jeanette van der Star

Film

Het Dorpsarchief heeft de film
Sikkels blinken Sikkels klinken vertoont
Waar: in de huskamer van de Spil te Lettele
Wanneer: op dinsdagochtend 9 mei; aanvang 10.15 uur

Deze film is gemaakt in de oorlogsjaren 1942-1943 als voorlichtingsfilm in opdracht van het Ministerie van Landbouw.
Het laat de hele ontwikkeling van het graan zien en wat er zo al bij komt kijken. Voordat we een sneetje brood of een bord pap op tafel hebben, gaat er heel wat aan vooraf!

Het bijzondere bij deze film is dat er gedeelten zijn opgenomen op bedrijven in Lettele waar ze met de oogst bezig zijn.
Deze film is gemaakt zonder geluid en duurt 110 minuten.
Tijdens de film wordt er uitleg gegeven en verteld welke Lettelese personen er in voorkomen.

Dat wordt vast een gezellige ochtend in de huskamer van Lettele.

De organisatie is in samenwerking met het vrijwilligers knooppunt.
De entree is vrij; koffie en/of consumptie zijn voor eigen rekening.

Het Dorpsarchief Lettele

foto’s kijken tijdens de koffieochtend

Foto’s kijken tijdens de koffieochtend

27 maart 2017 HJJ Nieuws

Een groot succes, ruim 30 personen kwamen er dinsdag 21 maart in de huskamer van het Kulturhus de Spil.

Bij de opening van het nieuwe Kulturhus, waarbij het Dorpsarchief zich kon presenteren, bleek dat er veel belangstelling was voor het materiaal dat in het archief aanwezig is. Vooral voor fotoboeken en plakboeken blijkt veel belangstelling te zijn. In vervolg hierop heeft het Dorpsarchief met ondersteuning van het vrijwilligersknooppunt deze speciale foto-ochtend georganiseerd. Specifiek waren er een aantal groepsfoto’s geselecteerd waarop verschillende nog onbekende personen stonden. Vol enthousiasme werden ze bijna allemaal voorzien van een naam. Zo genoten de bezoekers van foto’s uit vervlogen tijden en deed hun die momenten herleven. En dan komen de verhalen er vanzelf bij!! Daarnaast werden er stukjes van oude video opnamen op het TV scherm getoond.

Voor het Dorpsarchief is de grote belangstelling voor deze ochtend aanleiding om het later in het jaar nog eens te organiseren. Maar belangstellenden zijn ook eerder welkom. Elke dinsdag is het archief open van 10-12 uur. Plaats: Kulturhus de Spil.