Activiteit

Het archief van Lettele

 

Elke dinsdagochtend om 10 uur is er koffieochtend in de Spil. De bewoners van Lettele kunnen dan met elkaar koffiedrinken en ook het archief bezoeken. Je kunt dan binnenlopen met vragen over vroegere familie of het ontstaan van een speciale boerderij of verdwenen gebouwen; kortom alles over de historie van Lettele. De medewerkers van het archief staan je met raad en daad bij.

Ook worden er koffieochtenden georganiseerd door het archief met een speciaal thema. Zo konden er op 21 maart oude fotoalbums bekeken worden. Veel mensen herkenden familie van vroeger en gaven aanvullende namen van mensen op de foto, die nog niet bij het archief bekend waren.

Op 9 mei werden er stukjes oude films vertoond van wat er allemaal komt kijken bij het veredelen en oogsten van graan. Ik, stadsmens, had geen idee, maar voor de aanwezigen was het heel herkenbaar en verhalen van vroeger kwamen boven.

Victor Munster toonde een apparaat, wat achtergelaten is door Schepers, de vorige bewoner van Oerdijk 186. Hij had geen idee waarvoor het diende. Het apparaat komt uit het bedrijf van Fijn Mechanische Industrie van Becker & Sons NV te Brummen. Antoon Bouwmeester bleek er gewerkt te hebben, maar ook hem was het apparaat onbekend. Er werd druk overlegd en gekeken wat de mogelijkheden ervan waren, maar men kwam er niet uit. Ik hoorde dat mensen thuis zelfs zijn gaan googlen. Victor kreeg later een mail van Jan Kommerkamp, die het apparaat herkende van zijn oude werk. Het blijkt een apparaat te zijn om vocht te meten in graan om te bepalen of het graan nog gedroogd moest worden tegen de schimmel of dat het meteen opgeslagen kon worden. Tegenwoordig gaat dat allemaal digitaal. Weer is een stukje historie ontrafeld.

Het was weer een zeer geslaagde ochtend. De medewerkers van het archief zijn van plan vaker op de koffieochtenden op dinsdag te laten zien wat het archief zoal in huis heeft aan films, foto’s, aantekeningen enz.

Deze ochtenden worden bijtijds bekend gemaakt.

 

Jeanette van der Star

Film

Het Dorpsarchief heeft de film
Sikkels blinken Sikkels klinken vertoont
Waar: in de huskamer van de Spil te Lettele
Wanneer: op dinsdagochtend 9 mei; aanvang 10.15 uur

Deze film is gemaakt in de oorlogsjaren 1942-1943 als voorlichtingsfilm in opdracht van het Ministerie van Landbouw.
Het laat de hele ontwikkeling van het graan zien en wat er zo al bij komt kijken. Voordat we een sneetje brood of een bord pap op tafel hebben, gaat er heel wat aan vooraf!

Het bijzondere bij deze film is dat er gedeelten zijn opgenomen op bedrijven in Lettele waar ze met de oogst bezig zijn.
Deze film is gemaakt zonder geluid en duurt 110 minuten.
Tijdens de film wordt er uitleg gegeven en verteld welke Lettelese personen er in voorkomen.

Dat wordt vast een gezellige ochtend in de huskamer van Lettele.

De organisatie is in samenwerking met het vrijwilligers knooppunt.
De entree is vrij; koffie en/of consumptie zijn voor eigen rekening.

Het Dorpsarchief Lettele

Hart voor Salland

 

De door de Rabobank Salland gehouden actie Hart voor Salland is voor het Dorpsarchief Lettele weer een succes geweest. Van alle in Lettele uitgebrachte stemmen waren er 55 voor het Dorpsarchief Lettele. Dit houdt in dat er 55 x € 3,88 = € 213, 40 overgemaakt wordt op onze rekening. Daarvoor hartelijk dank aan alle dorpsgenoten die ons een warm hart toedragen. Het geld zal besteedt  worden aan het uitbreiden van het archief.

foto’s kijken tijdens de koffieochtend

Foto’s kijken tijdens de koffieochtend

27 maart 2017 HJJ Nieuws

Een groot succes, ruim 30 personen kwamen er dinsdag 21 maart in de huskamer van het Kulturhus de Spil.

Bij de opening van het nieuwe Kulturhus, waarbij het Dorpsarchief zich kon presenteren, bleek dat er veel belangstelling was voor het materiaal dat in het archief aanwezig is. Vooral voor fotoboeken en plakboeken blijkt veel belangstelling te zijn. In vervolg hierop heeft het Dorpsarchief met ondersteuning van het vrijwilligersknooppunt deze speciale foto-ochtend georganiseerd. Specifiek waren er een aantal groepsfoto’s geselecteerd waarop verschillende nog onbekende personen stonden. Vol enthousiasme werden ze bijna allemaal voorzien van een naam. Zo genoten de bezoekers van foto’s uit vervlogen tijden en deed hun die momenten herleven. En dan komen de verhalen er vanzelf bij!! Daarnaast werden er stukjes van oude video opnamen op het TV scherm getoond.

Voor het Dorpsarchief is de grote belangstelling voor deze ochtend aanleiding om het later in het jaar nog eens te organiseren. Maar belangstellenden zijn ook eerder welkom. Elke dinsdag is het archief open van 10-12 uur. Plaats: Kulturhus de Spil.

 

Verhuizing dorpsarchief Lettele

Ongeveer 15 jaar heeft het Dorpsarchief gebruik mogen maken van de gastvrijheid van de kerk met een klein onderkomen in de pastorie.  Inmiddels zijn wij verhuist naar het Kulturhus De Spil. In deze prachtige accommodatie hebben wij een plek gekregen, Te midden van verschillende activiteiten die er plaats vinden, mensen elkaar ontmoeten.

U bent aan de Sportweg 1 van harte welkom elke dinsdag van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Het bestuur.

20150918_123201_resized_120150918_102139_resized_1

Noaber

NOABER ZIJN EN NOABERPLICHTEN
Gewoonten van vroeger en nu. Als voorbeeld de Cröddendijk in Lettele, door P.Ypma-Varwijk.
Ook in de tijd van facebook en twitter bestaat het noaberschap nog. Een noaber is iemand die “noa” dus kort bij je staat : je buren dus. Je ziet ze vaker dan familie of vrienden. Je let op elkaar in voor- en tegenspoed. He, zijn de luiken nog niet opengemaakt? het is al negen uur! He, er brandt nog licht in de stal? Zou er… Soms is het verschil tussen nieuwsgierigheid, betrokkenheid en hulpvaardigheid per familie anders ingevuld.
Veel gebruiken stammen van lang geleden toen men zich zonder alarm nummer 112 bij nood moest zien te redden. Het begint met het aankomen van de aanstaande bruid op de boerderij. Ze gaan in het ouderlijk huis of erbij wonen. Voor de bruiloft, meestal in mei als het vee uit de stallen naar buiten is en er dus ruimte, en mooi weer, zijn, gaat de bruidegom zijn buren langs. Meestal de buren van de boerderij. Komt men vreemd in een straat of buurt dan vraagt men zijn direct naastwonende wie in deze buurt het beste als naober kan worden gezien. Men gaat kennismaken. De buren maken voor de bruiloft een mooie boog met dennengroen en papieren roosjes. Na het feest komt men als buurt nog eens bijeen. Geen probleem met gespreksstof: men zit niet de hele avond stil: nee, de vrouwen hebben de breikous bij zich en de mannen spelen een kaartspel. Een van de buren krijgt het verzoek van de nieuw gekomenen of hij “naaste buur”wil worden. Dan is hij het eerste aanspreekpunt bij nood. Een buurt bestaat meestal uit zes tot acht families.
Een grote buurt kent een boer met twee paarden die in geval van overlijden het lichaam in een kist naar kerk en kerkhof kan rijden. Zo”n “dodenboer”had veel naobers. In onze straat (Cröddendijk) waren in de 20e eeuw Dolman en Wittenberg de dodenboer. Ze hadden wel 13 naobers. Beiden zijn al overleden.
Krijgt het jonge paar een baby dan zorgt de naober voor transport, koets en later auto, van de dopeling naar de kerk en terug. De buurvrouwen komen op kraamvisite waarbij de baby rondgegeven wordt: het z.g. kroamschudden. Daar hoort krentenbrood bij en beschuit met muisjes. Deze anijsmuisjes zorgen voor veel (borst-)voeding bij de kraamvrouw.
In geval van ziekte komen de buren helpen, want de boerenhulp organisatie is pas van na de oorlog. Helpen met melken was het belangrijkste. Soms moest men een dokter laten komen. Kennis van huismiddeltjes is handig.
Is het toevallig dat bij volle maan meer kinderen worden geboren? Straatverlichting is er niet in het buitengebied. Op paard of fiets hulp halen gaat dan wel gemakkelijker.
Na de rogge-oogst slaat men het graan op op de hooi/graan zolders. Op een rustiger moment gaat men dorsen. Het graan komt op de dorsvloer en met dorsvlegels slaat men de korrels uit het graan en doet dit in zakken om mee te nemen naar de molenaar. Het stro is voor de bodem van de stallen. Meestal deed men het dorsen met acht mannen en men ging samen de hele buurt door. Dat duurde zo’n hele week.
Kwam er iemand te overlijden dan ging de naaste buur naar de doodvaarder. Dat was iemand die min of meer beroepshalve bij buren, familie en belangrijke kennisssen het bericht ging brengen van het sterven van die persoon. Daarvoor moest men betalen. De kosten voor de doodvaarder ( denk aan varen of fahren in het Duits) werd hoofdelijk omgeslagen over de buren. De vader van Wim Krukkeland had eens een doodvaarder helemaal lopende naar de Holterberg moeten sturen! Tegenwoordig is het genoeg als de naaste buur de directe buren persoonlijk inlicht. De moderne media zorgen voor verdere verspreiding. Soms komen de buren helpen met het schrijven van de enveloppen van de kaarten met het overlijdensbericht.
Na het overlijden zorgen de buurvrouwen voor koffie en broodjes om na de begrafenis de gasten te trakteren. Vooral in katholieke kring waar men vroeger nuchter naar de kerk ging, was dit een welkome traditie. Tijdens het opbaren van de dode staan de naaste buur en een andere buurman bij de baar om te waken. De begrafenisondernemer leidt de hele gang van zaken. Buren en familie hebben de kist uit het huis van de overledene gedragen. Als de afstand tot de kerk groot is gaat een deel van de route per auto. Het laatste stuk van de route wordt weer gelopen waarbij de begrafenisondernemer of de naober voorop loopt. Dan de dragers, buren of familie met de kist en erachter de verdere buren en familie.
Tegenwoordig gaat men vaak naar het café bij de kerk en daarbij helpen de buurvrouwen en buurmeisjes nog wel met koffieschenken.

Opknappen V1 lanceerplaats

We zijn begonnen met het opknappen van de V1 lanceerplaats aan de Oerdijk.
Het informatiebord was het eerst aan de beurt.
De tekst was bijna niet meer te lezen, omdat de verf voor een groot deel verdwenen was.
De rest van de lanceerplaats zal opgeknapt worden, wanneer het weer een beetje beter wordt .

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

 

 

 

 
OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nieuws van de Stichting Dorpsarchief Lettele en omgeving

 

Het dorps archief Lettele bestaat inmiddels zo’n 16 jaar.
Er is in de loop der jaren al veel informatie verzameld en opgeslagen in het Archief.
Een mooi voorbeeld zijn de verzamelde krantenartikelen door de jaren heen met nieuws over Lettele en directe omgeving en oude tekeningen. Ook zijn er vele artikelen, documenten en boeken uit het verleden en heden.

Het Dorpsarchief heeft vooral als doel de geschiedenis van Lettele te bewaren voor volgende generaties.
Door het verzamelen van oude documenten en tekeningen is het onlangs mogelijk geworden om bijvoorbeeld de eerste kapel, in1820 gebouwd, te lokaliseren. Het is niet voor niets dat het bouwplan tegenover Café Spikker Kapelweide is genoemd. Café Spikker en de Koerkamp [braakhuis] waren er in 1820 nog niet!
Er is ook al heel veel informatie verzameld over onze oude boerderijen.
Zie de catalogus op onze website www.dorpsarchieflettele.nl.

Het Dorpsarchief is niet alleen bezig met oude gebouwen, maar wil ook graag het sociale leven van de bewoners van toen en nu vastleggen.
Naast de kerk, waarin door de jaren heen het contact met elkaar werd onderhouden,waren er ook vele zeer actieve verenigingen zoals de ABTB, Boerinnenbond, vakbond, KPJ, handbal, revue, voetbal en De Spil.
In ons Dorpsarchief hebben we nog te weinig materiaal over het ontstaan, foto’s en verslagen van activiteiten van deze organisaties en vele andere die in ons dorp actief waren en deels ook nog zijn.
Ook van nog niet zo lang bestaande organisaties is het bewaren van documenten en verslagen van belang en zeer interessant voor latere generaties.
En wat te denken van foto’s en video/filmpjes van activiteiten en vergaderingen. Ook deze geven een prachtig tijdsbeeld.

Het is belangrijk dat we samen onze geschiedenis vastleggen en bewaren!
Er ligt vast nog wel hier en daar de nodige documentatie en foto’s en filmmateriaal in een oude doos op zolder of in een kast.
Wilt u dat ter beschikking stellen aan het dorpsarchief ? Heel graag!! U doet er heel veel mensen een groot plezier mee. Denk niet te snel dat het wel niets zal zijn. Voordat u het weggooit, laat ons er dan even naar kijken of er nog materiaal bijzit wat nog niet in het bezit is van het Dorpsarchief.

We zijn maar met een klein groepje in ons Dorpsarchief. Naast het bestuur hebben we nog een paar vrijwilligers.
Het bestuur zoekt Lettelenaren die geïnteresseerd zijn in onze geschiedenis en die ons team willen versterken.
Bent u ergens mee bezig of bezig geweest om iets uit te zoeken als stamboom, geschiedenis van uw huis of heeft u b.v. hele oude eigendomsactes dan is dat voor ons heel interessant om te weten!!

Maak uw hobby zichtbaar voor anderen, zoals ook het inbrengen van oude films en video opnamen. Wie heeft ze in de kast liggen?
Digitaliseren van oude films, wie kan dat en wil dat doen?Laat het ons weten.

Het nog veel completer maken van ons Dorpsarchief past ook uitstekend bij de multie functionele ruimte, het Kulturhus De Spil.
Het samen meebouwen aan een goed Dorpsarchief is een mooie hobby. U kunt onder begeleiding van het bestuur zelfstandig aan het werk, maar u kunt ook in een groepje actief zijn.

Kort samengevat: Wie wil ons helpen? Wie heeft materiaal voor het archief?

Reacties graag naar dorp@archieflettele, maar u mag natuurlijk ook met één van onderstaande bestuursleden contact opnemen.

Annie Aarnink, Henk Haverkamp, Gerard Huis in ’t Veld, Ben Verwoolde en José Disselhorst.

Archeologie Kapel

In het voorjaar is er archeologisch onderzoek verricht naar waar de eerste kapel in Lettele heeft gestaan.
De bevindingen zijn in een rapport samen gevat.
Indien u belangstelling heeft in een stukje geschiedenis van Lettele, is het rapport verkrijgbaar tegen betaling van  € 5,-.
Het is tijdens openingstijden of via afspraak te verkrijgen bij het archief  .P2180206

1 2