Retering

Op de boerderij Retering aan het ploegen met 6 ossen, nu is het adres Butersdijk 2
Dit is jaren later ook op de boerderij Reterink, hier Zandbelt aan het ploegen.