Monumenten

Monumenten (MO)

Cat       kast    Omschrijving

MO 001 1.2  Huis & Haard
MO 002 1.2  Achter de gevel
MO 003 1.2  Gemeente Diepenveen, gemeentelijke monumenten en dorpsgezichten
MO 004 1.2  Monumenten en archeologie; Nieuwsbrief 5/ sept. 2003/Gem. Deventer
MO HA  2.5   “Hangmap met:
–         Werkmap monumenten 2003
–         Folder: “Waardering voor het erfgoed” in het Buitengebied (2x)
–         Nieuwsbrief 5, monumenten en archeologie sept. 2003
–         Programma monumentendag 2003 (2x)
–         Gids open Deventer Monumentendag 2005:
–         Religieus Erfgoed: Geloven in Monumenten
–         Open Monumentendag 1997: Programma, tentoonstelling en fietsroutes
–         Bedankbrief gemeente open monumentendag 1997
–         Monumentale schoolgebouwen 1997 + beschrijving scholen fietsroute.
–         Omschrijving Havezathen, fraaie buitens A4
–         Open Monumentendag 2000, Deventer stad van het zuiverste water
–         Open Monumentendag 2003, ‘De Boer op’ fietsroutes Lettele Linde Oude Molen (3x)
–         Historische Boerderijen Monumentendag 1997
–         Kennis voor de praktijk van erfgoedzorg:
–         Thema 2004-2009, kennis 2009-2013
–         Folder program opening Erfgoedfestival 12-08-2014
–       Programma Open Monumentendag Deventer met vermelde Monumenten 13-08-2014
–         Folder Nacht van Goud 13-08-2014.
–         Landschap, cultuurhistorische waarden buitengebied Deventer 25-11-2008″

MO TEK  4   Tekening 013 Monument bevrijding in Lettele (oprichting 1985)