Kerk en Samenleving

Kerk en Samenleving, (KESA)
CAT         KAST     OMSCHRIJVING
KESA 001 1.3        Een mooi geloof; Katholieken in Salland
KESA 002 1.3       100 jaar H. Nicolaas in Lettele, 1894-1994
KESA 003 1.3        Beeld van een kerk, pentekeningen
KESA 004 1.3        In de kerk, onderrichtingen omtrent kerk en altaar
KESA 005 1.3        De kerk van Okkenbroek 1904-2004
KESA 006 1.3        Proces ombouw pastorie-parochiecentrum 1995 -1999- 2000
KESA 007 1.3        Informatie over kerk en kapel (infozuil)
KESA 008 1.3        Gids van de H. Nicolaasparochie
KESA 009 1.3        100 jaar Abdij Sion Cisterciënzer monniken in Diepenveen 1883-1983
KESA 010 1.3        Overzicht kerkgeschiedenis van Lettele 1809-1976
KESA 011 1.3        Katholiek Thuisfront Lettele (1948-1950) in ontwikkeling
–                           Ontstaan Katholiek Thuisfront Lettele
–                           Revue t.g.v. 1 jarig bestaan KTL, programma en lied
–                           7 nummers van het contactblad “De Brug”
KESA 012 1.3       Religieus Erfgoed “Geloven in Monumenten “Open Monumentendag        (2005).
KESA 013 1.3        Wetten en bepalingen Nopens het Kerk- en Armbestuur 1823
–                           Afkomstig van de familie W. Zandbelt, Zandbelterweg 1
KESA DIG PC         Wetten en bepalingen Nopens het Kerk- en Armbestuur 1823
–                           PC /2000 Digitaal overig/ HA Kerk en samenleving

KESA HA  2.5   Hangmap, waarin sub-map met:
*                       Documentatie van en over Pater Jan Brinkhof (Chili en Peru):
*                       Overweging in kerkviering (25-09-1969)over aanstaand vertrek naar Chili
*                       Krantenartikel gevangenschap na staatsgreep Chili (1973)
*                       Krantenartikel terug in Nederland na gevangenschap Chili (3-10-1973)
*                       Brief uit Peru (geplaatst in info-blad van de Oblaten van Maria)
*                       Foto’s parochie pater Jan 1986
*                       Brief van pater Jan aan de mensen in de gemeente Diepenveen(Courant   14-6-1995)
*                       Reisverslag Fam. Obdeijn-Lodeweges aan pater Jan in september 1997
*                       Krantenartikelen missiewerk Peru (diverse jaren)
*                       Krantenartikel lezingen pater Brinkhof
–                    Voorschrift Vasten en Onthouding, Aartsbisschop (1883-1895) P.A. Snickers
–                      Missae fundatae 1885-1903
–                      Brief RK Kerkbestuur over verplaatsen/verwijderen grafstenen
–                      Herdenkingsprentje priesterwijding Willy Zandbelt (1965)
–                      Vermanende tekst Pastoors van Salland over vieren v.d. bruiloft
–                      De meid van de Pastoor (2009); verhaal door Koster Hein Kleine Koerkamp
–                       De emigrant; Katholieke Centrale Emigratie Stichting (1972)
–                       Routebeschrijving Schuilkerkentocht 1993
–                       Kopieën Beeld van een Kerk (zie ook KESA 003)
–                       Felicitatiekaart bezoekersgroep
–                       Verjaardagskalender t.g.v. 100 jarig bestaan Nicolaaskerk (1940)            (basisschool)
–                       Feestprogramma jubileumjaar H. Nicolaasparochie 1993-1994
–                       Overzicht tentoonstelling Jubileumjaar 1993-1994
–                        Folder PCI Lettele-Bathmen-Okkenbroek 2004
–                       Mededeling verkoop bosgrond (2001)
–                       Mededeling parochiebestuur 1998
–                       Agenda parochieavond 1998
–                       Welkomstlied inhalen Pastoor Scholten (13 april 1962)
–                       Program concert “Mystery” 12-06-1998
–                       Vereniging Begraafplaats Okkenbroek 2016
–                       Vrienden van de H. Nicolaas te Lettele: de geschiedenis van de kerk         in jaartallen
–                       Informatie over graven op het kerkhof (1930-1999)

KESA  DIG   1.5   Digitaal:
–        DIG  051   DVD Hein van Mans mei 2008 (1 t/m 8)
–        DIG  046     CD Pelgrimage Mariet Beukers naar Santiago de Compostella (2002)
KESA  DIG   PC   “De meid van de pastoor”, verhaal door Hein Kleine Koerkamp. +           ( Dig Ov /HA KESA)
KESA DIG   PC   Grafstenen, overzicht wettelijk vervallen (overledenen 1932-1944) +        (Dig/Ov HA KESA)
KESA DIG   PC   Ontstaan parochie Lettele (Digitaal Ov HA Lettele)

Bidprentjes (BID)
CAT       KAST OMSCHRIJVING
BID   001  3.5   Map 1: A t/m
–                       Bidprentjes van echtparen bij elkaar in mapje,
–                        opgenomen onder naam van de echtgenoot
BID     Ov   4     Bidprentjes (kruisweg staties) in schilderijlijst,
–                        overlijden Wilhelmina Klein Swormink (PL026)